Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w promocji

Już 8 listopada w Warszawie odbędą się XIII Targi e-handlu (https://targiehandlu.pl/).  4 z 24 prezentacji będą dotyczyły zagadnień automatyzacji pewnych działań promocyjnych z wykorzystaniem programów komputerowych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Z jednej strony te 4 prezentacje to dużo, z drugiej jednak – wskazują, że branża wciąż jeszcze nie skupia Więcej…