Już 8 listopada w Warszawie odbędą się XIII Targi e-handlu (https://targiehandlu.pl/).
 4 z 24 prezentacji będą dotyczyły
zagadnień automatyzacji pewnych działań promocyjnych z wykorzystaniem programów
komputerowych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Z jednej strony te 4 prezentacje to dużo, z drugiej jednak – wskazują,
że branża wciąż jeszcze nie skupia się na możliwościach wykorzystania
komputerów. Niewątpliwie jednak kwestia wykorzystania sztucznej inteligencji i
uczenia maszynowego zaczyna się stawać na tyle istotna, że warto się nad nią
pochylić.
Póki co programy wykorzystujące uczenie maszynowe są głównie
wykorzystywane przez gigantów typu Google, Facebook czy Amazon, ale powoli –
wraz z rozwojem dziedziny – zaczyna się to zmieniać. Koszty stworzenia
odpowiedniej sztucznej inteligencji czy programu opartego na uczeniu maszynowym
stają się coraz niższe w stosunku do zysków wynikających z wykorzystania tych
programów.

Jeżeli będziecie na Targach,
możecie sprawdzić co eksperci mają do powiedzenia w temacie, a jeśli nie uda
się Wam tam dotrzeć, to zawsze możecie sprawdzić w Internecie jakie korzyści
przynosi już dziś wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego mniejszym
i większym firmom.