Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się na otwarciem w Hiszpanii własnego biznesu, fili swojej firmy lub są zainteresowani przeniesieniem tam swojej działalności gospodarczej powinny zapoznać się z przepisami prawa obowiązującymi w tym kraju, w tym także z formami prawnymi na jakie mogą się zdecydować tym iberyjskim kraju. Warto także zapoznać się z obowiązkami dotyczącymi rejestracji firmy, więcej na ten temat można dowiedzieć się klikając – http://biuroksiegowewhiszpanii.pl/%EF%BB%BFzalozenie-dzialalnosci-w-hiszpanii/.

W Hiszpanii przedsiębiorcy mają do dyspozycji kilka form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, są to:

  1. Działalność indywidualna – jest to forma odpowiadająca polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej. Prowadzi ją jedna osoba, nie musi ona posiadać kapitału początkowego, ale odpowiada w nieograniczony sposób swoim majątkiem za zobowiązania firmy.
  2. Spółka cywilna – działa w podobny sposób jak w Polsce, zakładają ją przynajmniej dwie osoby, które odpowiadają za zobowiązania spółki, nie muszą one jednak wnosić kapitału początkowego.
  3. Wspólnota mienia – to forma prawna charakterystyczna dla Hiszpanii, takie przedsiębiorstwo prowadzi przynajmniej dwie osoby, firma nie musi mieć kapitału początkowego, ale za zobowiązania odpowiadają wszyscy partnerze. Podobnie jak w przypadku dwóch wyżej wspomniany, również Wspólnota Mienia zakłada rozliczanie się z tamtejszymi organami skarbowymi poprzez podatek od osób fizycznych.
  4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest to spółka, którą mogą założyć dwie osoby prawne lub fizyczne, w Hiszpanii istnieje także możliwość prowadzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to najpopularniejszy rodzaj spółki w kraju na Półwyspie Iberyjskim, przeznaczony przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał minimalny wynosi 3006 euro, a za zobowiązania odpowiadają wspólnicy do wysokości wniesionego kapitału. Takie spółki rozliczają się z podatku od osób prawnych.
  5. Nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – to forma typowa dla prawodawstwa hiszpańskiego, której odpowiednika próżno szukać w polskim systemie prawnym. Jest to spółka, które założenie trwa 1 dzień, a dokumentem potwierdzającym jej założenie jest podpisane elektronicznie i poświadczone przez notariusza elektroniczne zgłoszenie do Rejestru Handlowego. Ta forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej obowiązuje w Hiszpanii od 2003 r. Kapitał takiej spółki to minimalnie 3012 euro zaś maksymalnie 12 000, jeśli górny pułap zostanie przekroczony wówczas należy spółkę zmienić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kategorie: marketing